Go to Top

Kho Bãi

  • Áp dụng phần mềm quản lý kho chuyên dụng (WMS)
  • Tiêu chuẩn quản lý hiện đại để đảm bảo chính xác từng thông tin chi tiết
  • Hệ thống giá đỡ, pallet, tàu sân bay, đã được thiết kế đồng bộ và tiêu chuẩn
  • Được trang bị đầy đủ hệ thống máy móc thiết bị, nâng hạ tại kho
  • Quản lý theo vị trí, FIFO, 5S, v.v.
  • Áp dụng thuật toán tìm kiếm thông minh để giảm thiểu diện tích kho và nhân lực khi lấy hàng

Liên Hệ

Địa chỉ: 3rd Floor, 710 Lac Long Quan Str., Tay Ho Dist, Hanoi, Viet Nam

Website: www.thanhdatexpress.com

Email: info@thanhdatexpress.com