Go to Top

Team Building - Biển Hải Tiến

Video toàn cảnh teambuilding công ty Cổ Phần Express Thành Đạt

https://www.youtube.com/watch?v=EXwR387p7xo 

 

Liên Hệ

Địa chỉ: 3rd Floor, 710 Lac Long Quan Str., Tay Ho Dist, Hanoi, Viet Nam

Website: www.thanhdatexpress.com

Email: info@thanhdatexpress.com