Vũ Hồng Dương

TGD & GĐ CN TP. Hồ Chí Minh

Masaki Uchino

Phó Tổng Giám Đốc

Nguyễn Tuấn Lâm

Giám Đốc Logistics

Nguyễn Thanh Tuấn
PGĐ CN TP. HCM

Phạm Trường Giang

Trưởng CN Đà Nẵng