SỨC CHỨA

 • Chúng tôi có hệ thống nhà kho ở tất cả vùng miền trên cả nước

 • Diện tích tổng cộng 50 nghìn mét vuông

 • Tất cả nhà kho nằm tại vị trí gần đường cao tốc

 •  Nhà kho được xây mới với trang thiết bị hiện đại

 • Đáp ứng nhu cầu cao của bất cứ khách hàng nào

QUẢN TRỊ NHÀ KHO

 • Đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp

 • Hệ thống quản trị bằng công nghệ thông tin

 • Quy trình “vào trước – ra trước” – mục đích chính là để đảm bảo duy trì lưu thông hàng hóa nhanh trong nhà kho, giúp tất cả hàng hóa được vận chuyển 1 cách chính xác

 • Nhà kho luôn gọn gàng và ngăn nắp ở bất cứ đâu tại bất cứ thời điểm nào

 • Tiết kiệm thời gian ra vào nhà kho và sắp xếp xe tải

 • Quản trị địa điểm

 • Báo cáo hàng hóa hằng ngày chính xác